HomeZorgverzekeringWat verandert in 2018 bij ONVZ?

Wat verandert in 2018 bij ...

Collectieve Zorgverzekering

Wat wordt de premie, hoe zit het met het eigen risico en wat verandert er in de aanvullende verzekeringen bij ONVZ? We zetten het voor je op een rij.

 

Premie

In 2018 bedraagt de premie van de Vrije Keuze Basisverzekering van ONVZ € 109,80 per maand, bij een verplicht eigen risico van € 385,-- per jaar. Dit is inclusief 10% Pon collectiviteitskorting. Veel Pon bedrijven geven ook nog een werkgeversbijdrage. Je kan dit navragen bij je HR afdeling. Wil je weten hoe hoog jouw premie wordt?

 

> Bereken je premie.

 

Ben je benieuwd hoe de premie is opgebouwd en waarvoor deze gebruikt wordt? Bekijk dan de interactieve video.

 

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2018 gelijk, namelijk € 385,--.

 

Wijzigingen aanvullende verzekeringen

ONVZ biedt pakketten aan met een uitstekende dekking. Dit willen zij ook graag blijven doen. Het is daarbij wel belangrijk dat de producten en diensten toekomstbestendig en financieel gezond blijven. ONVZ kiest er daarom voor om met ingang van 1 januari 2018 een aantal dekkingen aan te passen. Een andere reden voor deze aanpassingen is dat ONVZ zich in de komende jaren meer wil richten op het vergoeden van zinnige zorg, dat wil zeggen: initiatieven die de zorg voor patiënten simpeler, beter en sneller maken.

 

Welke dekkingen past ONVZ per 1 januari 2018 aan?

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen in de aanvullende verzekeringen van ONVZ. Of bekijk alle wijzigingen op onvz.nl/2018.

 

Orthodontie

Voor kinderen tot achttien jaar zal de dekking voor orthodontie worden aangepast in de aanvullende verzekeringen Vrije Keuze Benfit en Vrije Keuze Optifit. Hoewel de wijziging per 1 januari 2018 ingaat, tellen vergoedingen van voorgaande jaren niet mee voor deze nieuwe dekking. Alle verzekerden starten dus vanaf 1 januari opnieuw.

 

Vrije Keuze Benfit

Bij de Vrije Keuze Benfit is de dekking voor orthodontie in 2017 maximaal € 1.365,-- gedurende de looptijd van de verzekering. Vanaf 1 januari zal dit wijzigen naar twee achtereenvolgende jaren een vergoeding van maximaal € 750,-- per jaar voor een verzekerde onder 18 jaar.

 

Vrije Keuze Optifit

Bij de Vrije Keuze Optifit werd orthodontie 100 procent vergoed voor kinderen tot achttien jaar. Met ingang van 1 januari 2018 vergoedt de aanvullende verzekering Vrije Keuze Optifit maximaal € 1.000,-- per jaar in maximaal drie opeenvolgende jaren.

 

Ondanks deze wijziging zal de dekking voor de meeste verzekerden voldoende blijven voor de vergoeding van een volledig traject. ONVZ heeft namelijk bij het aanpassen van de voorwaarden goed gekeken naar de gemiddelde kosten en duur van een orthodontietraject bij kinderen onder de achttien jaar.

 

Orthodontie voor volwassenen

Bij de vergoeding voor orthodontie voor volwassenen (Vrij Keuze Topfit en Superfit) wijzigt er niets in de dekking, maar wel in de voorwaarden. Wie ouder is dan achttien jaar en orthodontie nodig heeft, krijgt zijn of haar kosten alleen vergoed wanneer ONVZ voor een behandeling vooraf toestemming heeft gegeven.

 

Brillen/lenzen

Vanaf 1 januari 2018 zal ook de dekking voor visuscorrigerende brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandelingen wijzigen. De vergoeding wordt aangepast van een vergoeding per kalenderjaar naar een tweejaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding geldt voor twee opeenvolgende kalenderjaren. Als de maximale vergoeding is ontvangen, worden het volgende kalenderjaar geen kosten meer vergoed.

 

Wijzigingen per aanvullende verzekering 

  • Vrije Keuze Optifit: van € 150,-- per kalenderjaar naar € 175,-- per twee kalenderjaren. 
  • Vrije Keuze Topfit: van € 300,-- per kalenderjaar naar € 350,-- per twee kalenderjaren. 
  • Vrije Keuze Superfit: van € 450,-- per kalenderjaar naar € 500,-- per twee kalenderjaren.

Leesbaarheid polisvoorwaarden en vergoedingen verbeterd
Verder heeft ONVZ zijn polisvoorwaarden dit jaar onder de loep genomen en herschreven, zodat deze makkelijker leesbaar zijn en de vergoedingen ook makkelijker vindbaar zijn.

 

Een handig overzicht van alle vergoedingen en voorwaarden voor 2018 kan je vinden op onvz.nl/vergoedingen.