HomePresentpakketWerkplek Check

Werkplek Check

Pon Fit Zorgaanbod

Pon Fit biedt alle medewerkers van Pon eens per drie jaar een Werkplek Check aan. Hiermee kunnen mogelijke fysieke klachten vroegtijdig worden gesignaleerd. TIGRA voert de Werkplek Check uit en maakt in overleg met HR van de werkmaatschappij een planning.

 

Wat is een Werkplek Check?

De Werkplek Check is een kort onderzoek van de werkplek door een bedrijfsfysiotherapeut. Hij zal een aantal vragen stellen die te maken hebben met je (fysieke) gezondheid. De bedrijfsfysiotherapeut kijkt ook naar je werkzaamheden en in welke mate deze fysiek belastend kunnen zijn. Hij observeert hoe je zit, staat, bukt, loopt, tilt, etc. Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten per werkplek en vindt onder werktijd plaats.

Waarom een Werkplek Check?

Het wordt steeds belangrijker om inzetbaar te zijn, maar vooral ook inzetbaar te blijven. Niet alleen voor Pon, maar ook voor jou. Want met de Werkplek Check weet je of je op een gezonde manier aan het werk bent. Met de tips en aanwijzingen kan je klachten voorkomen of zorgen dat bestaande klachten niet verergeren. 

 

Voor wie is het?

Voor alle medewerkers van Pon, op iedere werkplek. Het maakt dus niet uit of je op kantoor beeldschermwerk verricht of monteur bent in een werkplaats. Deelname aan de Werkplek Check is vrijwillig en eventuele medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de bedrijfsfysiotherapeut. Eventuele vervolgstappen, zoals een bezoek aan de bedrijfsarts of een fysiotherapeut, vinden alleen plaats in overleg en met goedkeuring van de medewerker.

 

Wanneer is het?

Een keer per drie jaar maakt de bedrijfsfysiotherapeut een afspraak met de HR-afdelingen van alle Pon bedrijven. Zodra de afspraken gepland zijn, informeert de HR-afdeling de medewerkers daarover. Medewerkers kunnen ook een tussentijdse of individuele Werkplek Check aanvragen bij de eigen bedrijfsarts.

 

Aanvragen

  • TIGRA neemt contact op met de werkmaatschappij om afspraken in te plannen. 
  • Mocht je tussentijds klachten ontwikkelen die (mogelijk) leiden tot uitval, waarbij de werkplek een mogelijke oorzaak is, neem dan contact op met de bedrijfsarts of met de fysiotherapeut op locatie.

Vergoeding

Kosten worden 100% vergoed door Pon Fit in samenwerking met ONVZ.