HomePresentpakketPon Fit zorg & JobFit

Pon Fit zorg & JobFit

Pon Fit Zorgaanbod

Pon werkt samen met ONVZ Zorgverzekeraar. De collectieve zorgverzekering van ONVZ biedt Pon medewerkers de zorg van hun keuze en helpt ze om actief met hun gezondheid bezig te zijn. Op het gebied van integraal gezondheidsmanagement is ONVZ strategisch partner van Pon. In lijn met het delegated businessmodel van Pon, waarbij Pon bedrijven meer verantwoordelijkheid dragen, hebben we ons providermodel vormgeven. Concreet houdt dit in dat de Pon Fit kernactiviteiten compacter zijn en de kosten van sommige interventies niet meer door Pon Fit worden betaald maar door de Pon bedrijven (OpCo’s) zelf.

 

Inzetbaarheidsbeleid & JobFit
Focus op preventie is de kracht van effectief inzetbaarheidsbeleid. Daarnaast is de samenwerking met de OpCo en de werknemer essentieel. In het huidige Pon Fit providermodel in samenwerking met ONVZ vindt een samenwerking plaats tussen Pon Fit, ONVZ en de OpCo/HR. Speciaal voor Pon heeft ONVZ een propositie gemaakt met daarin een substantiële funding voor Pon Fit. JobFit noemen ze dat. Daarnaast investeert ONVZ extra in Pon Fit bij verkregen gezondheidswinst.

 
Interventies & vergoedingen

Services die door Pon Fit gefaciliteerd en vergoed worden zijn:

 • Health Check
 • Werkplek Check
 • Fysiotherapie op locatie (uitbreiding locaties & aangevuld met fysio op afstand)
 • Begeleiding & revalidatie bij kanker

De Pon Fit services zijn voornamelijk gericht op preventie. Diensten die nodig zijn om terug te keren naar werk, of gegarandeerde uitval te voorkomen, zijn voor rekening van de werkgever. Pon Fit heeft hiervoor specifieke afspraken gemaakt met preferred suppliers. De beslissing om de dienst al dan niet in te zetten, is uiteraard aan het betreffende Pon bedrijf.


Pon Fit providers

Adviseert een bedrijfsarts de inzet van een externe provider om verzuim te voorkomen of om de werknemer snel weer inzetbaar te krijgen, dan kan de OpCo een beroep doen op door Pon Fit geselecteerde providers. Wat maakt het aantrekkelijk om van deze providers gebruik te maken?

 • Prijsafspraken
  We hebben met deze providers prijsafspraken gemaakt die aantrekkelijke kortingen opleveren.
 • Service Level Agreement (SLA)
  Met deze providers hebben we resultaatafspraken gemaakt die we in een SLA hebben vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is het concept Samen Beter.
 • Geen onverwachte kosten
  Vooraf wordt een offerte afgegeven die door de OpCo (HR) voor akkoord getekend moet worden. Mogelijke vergoedingen door de zorgverzekeraar worden in offertes meegenomen.

Aanvragen
De bedrijfsarts vult het aanvraagformulier in en stuurt het ingevulde formulier naar de betreffende provider met een kopie naar de HR afdeling van de medewerker. Zodra de HR afdeling goedkeuring heeft gegeven voor het geadviseerde traject, volgt een offerte van de provider. Als de OpCo (HR) deze offerte heeft goedgekeurd, kan de interventie starten.

 

Vergoeding & facturatie
De provider beoordeelt (op vertoon van zorgpas) of de medewerker verzekerd is voor de betreffende zorgsoort. Als dit het geval is, gaat de nota via het reguliere systeem richting de zorgverzekeraar van de medewerker (ONVZ of anders). Gaat het om een zorgsoort waarvoor geen recht op vergoeding is vanuit de zorgverzekering gaat de nota direct naar ONVZ. ONVZ vordert deze kosten vervolgens bij de OpCo waar de medewerker werkzaam is.