HomeOver Pon Fit

Over Pon Fit

Over Pon Fit

Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven, is een internationale handels- en serviceorganisatie met een grote diversiteit aan activiteiten. Bij Pon werken wereldwijd bijna 13.000 mensen, waarvan bijna 6.000 in Nederland. De grote kracht van Pon is dat de mens centraal staat. Binnen Pon staat gezondheid hoog op de agenda. Pon Fit is de afdeling binnen Pon die zich ten doel stelt de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers op een hoog niveau te brengen en te houden.

 

Vernieuwde aanpak gezondheidsmanagement
‘The times, they are a-changing’. Vergrijzing, krimpende arbeidsbevolking, massale leefstijlaandoeningen en een toename van chronisch zieken. Het zijn bedreigingen die op ons afkomen. Pon barst van de ambitie en wil ook in de toekomst blijven beschikken over voldoende gezonde en vitale werknemers.

We kunnen ons hierop alleen voorbereiden door de visie op gezondheidsmanagement drastisch te veranderen en daarmee de aanpak van een maatschappelijk probleem op een hoger niveau te tillen. Vergelijk het met Dick Fosbury, die met zijn revolutionaire ‘Fosbury flop’ in 1968 tijdens de Olympische Spelen goud won door achterover te springen, eerst met het hoofd en daarna de gekromde rug, in plaats van eerst een been over de lat te slingeren.

 

Uitgangspunten Pon Fit visie

  • Zorgkosten staan niet langer centraal, maar we nemen besluiten op basis van wat een zorghandeling oplevert.
  • Zorgspecialisten, werkgevers, verzekeraars en andere betrokkenen moeten niet vanuit hun eigen eilandjes werken, maar het gezamenlijke belang najagen.
  • Als werkgever meten we niet alleen hoe gezondheid zich ontwikkelt, maar gebruiken die informatie ook om bij te sturen.
  • We vragen van de medewerker dat deze zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde en veilige leefstijl en prikkelen hem/haar ook daartoe door het eigen belang daarvan duidelijk te laten zien.

Pon Fit staat voor investeren in een vitale toekomst, door een divers pakket van producten en diensten. Pon Fit biedt een omgeving waarin we Pon medewerkers op vele manieren kunnen ondersteunen in hun gezondheid.