HomeONVZ ZorgConsulent: dé gids in zorgland

ONVZ ZorgConsulent: dé gids in ...

Collectieve Zorgverzekering

ZorgConsulent Kirsten Heilmann heeft dagelijks verzekerden aan de lijn. “Aan hun vragen merk ik dat mensen het soms lastig vinden om de juiste keuzes te maken bij behandelingen. Wij zijn er dan om te helpen. Wij gaan niet op de stoel van de arts zitten. Die stelt een diagnose en maakt op basis daarvan een behandelplan. Maar dat kan voor mensen twijfel opleveren. Dan kunnen ze een beroep doen op onze gratis diensten. Als iemand er behoefte aan heeft, is ook een Persoonlijke ZorgConsulent mogelijk. Je hebt dan steeds contact met dezelfde ZorgConsulent.”

 

Breed aanbod
Door hun brede medische kennis kunnen ZorgConsulenten Pon medewerkers uitstekend informeren en adviseren op zorggebied. Bijvoorbeeld over gezond leven, voeding en bewegen, of over behandelmethoden bij een aandoening of een operatie. Ze kennen de weg als het gaat om de keuze voor zorgverlener(s), zoals huisarts, tandarts of specialist. Of ze wijzen verzekerden op patiëntenverenigingen, preventiecursussen en preventief gezondheidsonderzoek. Kirsten: “Wachtlijstbemiddeling doen we ook. Werknemer én werkgever hebben er beiden belang bij om de wachttijd voor een eerste consult, behandeling of ziekenhuisopname te verkorten. Desnoods kijken we wat buiten Nederland mogelijk is.”

Zorgdiensten
De ZorgConsulenten regelen diverse zorgdiensten als verzekerden daar om vragen. Denk aan een second opinion, preventief medisch onderzoek, of telefonisch contact met arts of diëtist voor algemene informatie over ziektes, aandoeningen of voeding, afhankelijk van de (aanvullende) verzekering. Kortom, de ZorgConsulent heeft verzekerden heel wat te bieden. “Maar alleen als er behoefte aan is”, benadrukt Kirsten. “Door de ZorgConsulent te raadplegen, staat een verzekerde er dus niet meer alleen voor. We beslissen samen: de verzekerde, de arts en de ZorgConsulent. ONVZ verzekerden hebben altijd een vrije keuze en hun belang staat voorop. We willen samen beslissen over hun zorgtraject en wat het beste voor hen is.”

Eigen specialisme

“We zijn een sparringpartner voor Pon-medewerkers die worstelen met zorgvragen”, zegt André Rozemuller. André is ZorgConsulent bij ONVZ. Hij is verpleegkundige en werkte onder andere in de psychiatrie en op een longafdeling. Daar deed hij kennis op die hij ook in zijn huidige werk kan gebruiken. “Alle ZorgConsulenten hebben hun eigen specialisme, we vinden dus altijd wel een antwoord op vragen van klanten.”

“ZorgConsulenten bieden vooral een luisterend oor, we denken in oplossingen en blijven zaken volgen tot de klant tevreden is. Met sommige klanten hebben we sowieso langduriger contact. Bijvoorbeeld als het gaat om ingewikkelde vragen over een specifieke aandoening bijvoorbeeld. We bieden dan een Persoonlijke ZorgConsulent aan. En we leggen alle klantcontacten vast in een dossier zodat een andere collega het eventueel kan overnemen. Maar uiteraard is het bij een intensief traject voor de klant het prettigst om steeds met dezelfde ZorgConsulent te kunnen praten.”

Unieke service
“Ik vind dat wij een unieke service bieden. Wie ons belt of mailt, heeft in de meeste gevallen binnen 24 uur antwoord. Als het nodig is, bieden we ook ondersteuning in de vorm van raad en daad voor de mantelzorger. Wij kijken dus breder en niet alleen sec naar de zorgvraag. Onze meerwaarde zit erin dat we de persoonlijke verbinding zoeken met onze klant.”

Speciaal voor Pon zijn de ZorgConsulenten voor alle medewerkers gratis beschikbaar, ook als je niet bij ONVZ verzekerd bent. Houd dan wel rekening met je eigen zorgverzekering. Afhankelijk van je polis kan je misschien niet overal terecht. Voor ONVZ verzekerden geldt dit voorbehoud niet. Zij hebben altijd vrije keuze.

ZorgConsulenten zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0800 022 14 50. Vragen stellen kan altijd op www.onvz.nl.