HomeFietsplan & GazelleToelichting korting en KEP

Toelichting korting en KEP

Identificatie
Als je een fiets onder Pon condities wil kopen moet je je bij de dealer identificeren met je rijbewijs of paspoort. Neem ook je Pon personeelsnummer mee. Je vindt dit nummer op je loonstrook en op ‘My-HR’ onder ‘persoonsgegevens’.

Verzoek tot validatie
Na keuze voor de fiets doet de dealer bij het HRSC een ‘verzoek tot validatie’. Binnen 8 werkuren reageert het HRSC met validatie. Dat wil zeggen, een bevestiging (of ontkenning) dat je gebruik mag maken van de kortingsregeling.

Let op:

Je kan alleen een fiets met korting bestellen als je recht hebt op KEP, ongeacht of je nog KEP budget beschikbaar hebt. Heb je wel recht op KEP, maar heb je dat al gebruikt (b.v. voor de aanschaf van banden), dan kan je dus wel de 22,5 % korting krijgen, maar geen extra KEP. Heb je geen recht op KEP, dan kan je geen fiets met korting bestellen.

Korting Eigen Product (KEP*)
Naast de korting, kan je eventueel KEP aanvragen via de reguliere processen zoals die voor jouw Pon bedrijf gelden. Voordat KEP wordt toegekend, vindt een fiscale controle plaats voor de maximale korting die Pon je mag geven. De Belastingdienst schrijft voor dat een onderneming per jaar maximaal € 500,- KEP mag geven op de levering van artikelen aan medewerkers. Dit geldt dus niet alleen voor fietsen, maar voor alle artikelen die je bij Pon met KEP kan bestellen (dus ook banden, auto’s, etc.). Er wordt centraal bijgehouden hoeveel KEP een medewerker gebruikt in een jaar.

Hoe de benodigde KEP voor een fiets berekend moet worden is ook voorgeschreven door de Belastingdienst. Van de consumentenadviesprijs dient eerst de korting afgehaald te worden (voor Focus, Cervelo en Santa Cruz tot 22,5%) en vervolgens kan er nog maximaal 20% KEP af. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld met een fiets ter waarde van Eur 3.800,--.

Rekenvoorbeeld

Consumentenadviesprijs incl. BTW € 3.800,00

Consumentenadviesprijs excl. BTW € 3.140,50
Korting: 22,5% € 706,61 -/-
--------------
Subtotaal € 2.433,88
BTW: 21% € 511,12 +/+
---------------
Subtotaal € 2.945,00
Maximale KEP (indien beschikbaar) € 500,00 -/-
---------------
Netto te betalen na korting en KEP € 2.445,00

Let op:

dit is een rekenvoorbeeld, de korting en KEP zijn variabel! De netto korting ten opzichte van de consumentenadviesprijs (incl. BTW) is in dit voorbeeld dus bijna 36%.

 

Aanvullende voorwaarden:

  • Om in aanmerking te komen voor de kortingen moet je voldoen aan de gestelde voorwaarden van je Pon bedrijf (zoals te vinden in de personeelsgids). Zo moet je in ieder geval werken bij een Pon bedrijf dat voor meer dan een derde onderdeel is van Pon, werkzaam zijn op contract (geen inhuur of uitzendkracht) en minimaal twee maanden in dienst zijn. 
  • De fiets(en) die je met korting bestelt, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door jezelf of door leden van je gezin. Het doorverkopen van deze fietsen binnen twee jaar is ten strengste verboden en zal ontslag tot gevolg kunnen hebben, terwijl dan tevens de verleende korting terugbetaald zal moeten worden als schadeloosstelling voor de dealer. 
  • Het is toegestaan om twee fietsen per jaar te bestellen. Het is niet mogelijk dit op te sparen.

 

* KEP is een andere regeling dan het Nationale Fietsplan (fiets van de zaak). Om in aanmerking te komen voor KEP is het, anders dan bij het fietsplan, géén vereiste om een deel van de reis naar je werk op de fiets af te leggen. De regelingen kunnen niet gecombineerd worden toegepast.